همايش مبارزه با مواد مخدر


همايش مبارزه با مواد مخدر در مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت با حضور بانوان مركز برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت برگزاري همايش مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 25/03/91 با سخنراني استاد راغبيان در مركز برگزار گرديد و با استقبال خوب بانوان كارآموز و مربيان مركز روبرو شد. در اين همايش نخست استاد راغبيان بيان كرد:نا اميدي زود رس،جوانان را به اعتياد مي كشاند.
وي كفت : وضعيت معيشتي نامناسب خانواده ها و بيكاري باعث ياس و نا اميدي جوانان شده و آنان براي رهايي از اين اختلال رواني به مصرف مواد مخدر روي مياورند . وي با بيان اينكه در دوران حاضر دشمن قصد دارد خانواده ها را ازهم بپاشاند و بهترين وسيله براي رسيدن به اين هدف بي هويت كردن جوانان و به اعتياد كشاندن آنان ميداند .وي اظهار داشت جنگ هنوز تمام نشده است امروز جنگ بدون مرز شده و فرد به راحتي با يك قرص و كپسول معتاد و باعث از هم پاشيدن خانواده اش ميشود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه 70 درصد اجوانان در جمع هاي دوستانه به مصرف مواد مخدر آلوده مي شوند خاطر نشان كرد زندگي ماشيني و بي تفاوتي والدين به رفتارها و كنترل تردد آنان باعث شده فرزندشان در دوره نوجواني دچار كمبود هاي عاطفي و نا اميدي شوند . وي تصريح كرد استعمال سيگار مي تواند يكي از دروازه هاي ورود به عرصه اعتياد باشد و نوجوانان با داشتن احساسهاي ناخوشايند سعي ميكنند با مصرف اين ماده مخدر خود را بزرگ نشان داده و موقعيتي در ميان همسن سالان براي خود دست و پا كند .  در پايان خانم راغبيان به سوالات شركت كنندگان در اين جلسه پاسخ گفت.
آدرس کوتاه :