همایش تداوم ارتباط با زائرین راهیان نور (حماسه حضور) و نشست فرهنگی سیاسی در دهستان بنادکوک( منطقه نیر)


به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش تداوم ارتباط با زائرین راهیان نور (حماسه حضور) و نشست فرهنگی سیاسی با حضور سرهنگ بازنشسته و راوی 8 سال دفاع مقدس ، مدیر آموزش و پرورش منطقه نیر ، معاونین ، فرمانده بسیج دانش آموزی و فرهنگیان منطقه نیر و دانش آموزان دختر راهنمایی و متوسطه و فرهنگیان دهستان بنادکوک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش تداوم ارتباط با زائرین راهیان نور (حماسه حضور) و نشست فرهنگی سیاسی با حضور " سرهنگ ملک ثابت " ، "محمد رضا برزگری" ، " مجتبی دهقانی "  و دانش آموزان دختر راهنمایی و متوسطه و فرهنگیان دهستان بنادکوک برگزار گردید. در این همایش بازگوی خاطراتی از دوران جنگ توسط سرهنگ ملک ثابت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را زنده کرد .

آدرس کوتاه :