همایش نحوه ی تعیین رشته دانش آموزان سال چهارم و پیش دانشگاهی


به منظور آشنایی دانش آموزان سال چهارم و پیش دانشگاهی با نحوه ی تعیین رشته کنکور سراسری همایشی در کانون ولایت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش تفت، در این همایش مدیر آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم ، تعیین رشته صحیح را اولین گام جهت قبولی در رشته های مورد علاقه دانش آموزان دانست آقای زارع از دانش آموزان خواست تا به این مهم اهمیت داده و در مراکزی به تعیین رشته بپردازند که مطمئن باشد. وی پایگاه های انخاب رشته ی آموزش و پرورش را مکان هایی مطمئن دانست که با استفاده از مجرب ترین مشاوران اقدام به این کار می کنند.

یکی از مشاوران مجرب استان نیز در این همایش ضمن توضیحاتی در مورد انتخاب رشته کنکور ، به رتبه های اعلام شده در کارنامه داوطلب ها اشاره کرد و توجه به رتبه در سهمیه و زیر گروه ها را یادآور شد. اکبرنژادبا اشاره به پذیرش زیاد برخی رشته ها از دانش آموزان خواست تا علایق خانواده ها ، عواطف و احساسات را در انتخاب رشته مدنظر قرار دهند آقای اکبر نژاد با توجه به مخالفت با انتقالی دانشجویان به دانشگاه های دیگر انتخاب نوع دانشگاه را با اهمیت تلقی کرد.وی در پایان از تلاش شهرستان در تعیین پایگاه های انتخاب رشته قدردانی نمود و از دانش آموزان خواست به بهترین نحو از این پایگاه ها استفاده کامل را ببرند.لازم به ذکر است در این همایش تعدادی از اولیاء دانش آموزان و مدیران پایگاه های انتخاب رشته نیز حضور داشته باشند.

                                                                            

آدرس کوتاه :