همایش کوهپیمایی فرهنگیان و روسای نهادهای مختلف منطقه نیر


امروز صبح همایش کوهپیمایی فرهنگیان و روسای نهادهای مختلف منطقه نیربه مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر  امروز صبح همایش کوهپیمایی فرهنگیان و روسای نهادهای مختلف منطقه نیربه مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. این همایش از روبروی اداره آموزش و پرورش منطقه آغاز شد .

 

آدرس کوتاه :