عيادت بيماران توسط جوانان جمعيت هلال احمر شهرستان تفت

همزمان با ميلاد باسعادت كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) جوانان جمعيت هلال احمر از بيماران بستري در بيمارستان عيادت نمودند.


به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت در روز پانزدهم ماه مبارك رمضان ماه مهرباني وعبادت وهمزمان با ميلاد باسعادت كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) تعدادي از جوانان جمعيت هلال احمر شهرستان تفت با حضور در بيمارستان شهيد بهشتي تفت و با همراهي مسئولين بيمارستان از بيماران بستري در بخش هاي مختلف عيادت نمودند.
عيادت بيماران توسط جوانان جمعيت هلال احمر شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت در روز پانزدهم ماه مبارك رمضان ماه مهرباني وعبادت وهمزمان با ميلاد باسعادت كريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) تعدادي از جوانان جمعيت هلال احمر شهرستان تفت با حضور در بيمارستان شهيد بهشتي تفت و با همراهي مسئولين بيمارستان از بيماران بستري در بخش هاي مختلف عيادت نمودند واز خداوند متعال شفاي بيماران را خواستار شدند وهمچنين بسته هاي فرهنگي به بيماران وهمراهان آنها اهدا نمودند.

آدرس کوتاه :