هم اندیشی فرهنگیان دوره ی ابتدایی با مدیر آموزش و پرورش


جلسه ی هم اندیشی فرهنگیان دوره ابتدایی با مدیر آموزش و پرورش در سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد. در این جلسه مدیر آموزش و پرورش ضمن ارج نهادن به فرهنگیان انسان سازی را باعث ارتقاء سطح اجتماع دانست.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت،"عبدالمجید زارع" آموزش وپرورش را مکانی جهت تربیت انسان های موثر دانست. وی به سند  بنیادین تحول در آموزش و پرورش هم اشاره کرد و با توجه به مطالعه کارشناسان خبره روی این سند ،پرداختن به اصول این سند را باعث تحول عظیم در آموزش و پرورش دانست و از همکاران دوره ابتدایی خواست تا ضمن مطالعه این سند ، سطح آموزشی خود را مطابق با این سند ارتقاء بخشند. مدیر اموزش و پرورش تفت با توجه به تغییر بعضی از محتوای کتب درسی ، این امر را سبب انگیزه و تشویق معلمان و دانش آموزان دانست و افزود:یکی از مشکلاتی که باعث می شود خللی در امر آموزش و پرورش شود دخالت دادن اغراض سیاسی در کار یاد کرد و از کلیه فرهنگیان خواست تا به دور از مسائل سیاسی در محیط کار به فکر دانش آموزان باشند ومحیط آموزشی را به مسائل سیاسی آلوده نکنند. مدیرآموزش وپرورش تفت ضمن پرداختن به فلسفه ی اجرای طرح ضیافت نور ، این طرح را باعث محبت بیشتر و آشنایی خانواده ها یاد کرد و از آنها خواست تا با همکاری خود در اجرای این طرح گام موثری بردارند. عبدالمجید زارع به نظام 3-3-6 نیز اشاره کرد و باارزش ترین معلم را معلمان پایه ی اول ذکر کرد که در سند تحول بنیادین به این موضوع اشاره شده است تا متخصص ترین افراد در دوره ابتدایی بکارگیری شود.

 وی همچنین به مسائل زیر اشاره کرد:

   طبقه بندی ابتدایی و راهنمایی، نحوه ی استفاده از نیروهای بومی ، راهکارهای تجهیزات کم مدارس ابتدایی ،  پسندیده نبودن انتقال وسایل دسته دوم ادارات به آموزش و پرورش ، اتوماسیون و اجرای آن از اول سال تحصیلی سال جاری ، هوشمند سازی مدارس ، طرح تعدیل، پراکندگی و تراکم کم دانش آموزان ، فعالیت های پژوهش سرا ، یک نفر متخصص در مرکز مجتمع دهستان جهت آزمایشگاه ، مربی هنر در مدارس ابتدایی ، نداشتن اتاق فکر در آموزش و پرورش

درادامه این مراسم کارشناس آموزش ابتدایی ونماینده همکاران دوره ی ابتدایی هرکدام ضمن تبریک انتصاب آقای زارع  خاطرنشان ساختند تا با تغییر مدیریتی شاهد دستآوردهای خوبی درآموزش وپرورش باشیم  ،

نماینده همکاران دوره ی ابتدایی همچنین درخصوص مسائل زیر صحبت های لازم رابیان داشت :

استفاده از نیروهای بومی

طبق بندی اداری ، ابتدایی ، راهنمایی ومتوسطه

عدم تجهیزات کافی در مدارس

واگذاری تجهیزات دست دوم ادارات به آموزش وپرورش

طرح تعدیل

استفاده از یک معلم برای شش پایه وبردن پایه ی ششم به مرکز هردهستان

نبودن نیروی متخصص جهت پژوهشسرا

ضیافت نور ماه رمضان

آدرس کوتاه :