وام نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده


20 تا 25 میلیون تومان تسهیلات نوسازی و بازسای بافت های فرسوده با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت و بنا به اعلام شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد در راستای احیاء و نوسازی بافت های فرسوده، ساکنان این بافت ها می توانند جهت نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی 20 تا 25 میلیون تومان با کارمزد 4درصد استفاده نمایند. البته این کارمزد برای ساکنان شهرهای یزد و حمیدیا 7درصد می باشد.
بنا بر این گزارش سبز بودن فرم ج متقاضی و متأهل یا سرپرست بودن خانوار تنها شرایط دریافت این وام می باشد.

آدرس کوتاه :