واگذاری خدمات وسائط نقلیه به دفاتر پستی ودفاتر پیشخوان دولت


خدمات وسائط نقليه به دفاتر پستي و دفاتر پيشخوان دولت واگذار شد.

 به گزارش روابط عمومي اقتصادي و دارايي تفت،در راستاي اجراي مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه ايجاد بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت ، نظر به اينکه مقرر گرديد ارائه خدمات وسائط نقليه (اتومبيل) به دفاتر پيشخوان واگذار گردد، در تاريخ 10/3/1391 دوره آموزشي جهت آموزش کارکنان اداره پست شهرستان و نمايندگان دفاتر پيشخوان و همچنين کارکنان مالياتي واحد وسائط نقليه شهرستان تفت برگزار گرديد لذا کلیه دارندگان وسائط نقلیه برای تحویل اظهارنامه مالیاتی باید به دفاتر پیشخوان ویا اداره پست شهرستان مراجعه فرمایند.

 

آدرس کوتاه :