واگذاری شماره های گلچین همراه اول


به گزارش روابط عمومی مخابرات به نقل از همراه اول سامانه فروش اينترنتي شماره هاي گلچين اپراتوراول، با فرايند جديد از 17 ارديبهشت ماه سال جاري مجدداً راه اندازي شد. علاقمندان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنت همراه اول )WWW.MCI.IR(شماره مورد نظر خود را كه تاكنون واگذار نگرديده انتخاب و خريداري نمايند. شايان ذكر است از ويژگي هاي اين سامانه، سهولت نحوه پرداخت وجه ثبت نام از بانكهاي عضو شتاب است بطوري كه متقاضي پس از دريافت شناسه قبض و شناسه پرداخت 24 ساعت فرصت خواهد داشت از يكي از بانكهاي عضو شتاب وجه خود را پرداخت كند

به گزارش روابط عمومی مخابرات به نقل از همراه اول سامانه فروش اينترنتي شماره هاي گلچين اپراتوراول، با فرايند جديد از 17 ارديبهشت ماه سال جاري مجدداً راه اندازي شد.

علاقمندان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنت همراه اول )WWW.MCI.IR(شماره مورد نظر خود را كه تاكنون واگذار نگرديده انتخاب و خريداري نمايند.

شايان ذكر است از ويژگي هاي اين سامانه، سهولت نحوه پرداخت وجه ثبت نام از بانكهاي عضو شتاب است بطوري كه متقاضي پس از دريافت شناسه قبض و شناسه پرداخت 24 ساعت فرصت خواهد داشت از يكي از بانكهاي عضو شتاب وجه خود را پرداخت كند

آدرس کوتاه :