واگذاری واحدهای مسکونی کمیته امداد به مددجویان


10 واحد مسكوني مسکونی کمیته امداد به مددجویان اين نهاد واگذار مي گردد.

به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره) تفت،در سال تولید ملی -حمایت از کار و سرمایه ایرانی 10 واحد مسکونی به مددجویان واجد شرایط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تفت واگذار میگردد.مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تفت ضمن اعلام این خبر بیان نمود تعداد 8 واحد آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به مبلغ یک میلیارد ریال به مددجویان واگذار میگردد و 2 واحد دیگر از محل اعتبارات جاری امداد و در دست احداث میباشد که تا پایان سال به مددجویان واگذار خواهد شد."محسن علیزاده" هم چنين از آغاز احداث  15 واحد مسکونی دیگر با اعتبار یک و نیم میلیارد ریال در آینده نزدیک جهت مددجویان این نهاد خبر داد و کفت در سال آینده به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد.   

آدرس کوتاه :