وجود بافت تاریخی شهرستان تفت امکان توسعه مجموعه های گردشگری را فراهم می کند.


سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت اظهار داشت: زمينه بهره برداری از  اماكن تاريخي و فرهنگی  با موضوعات گردشگري دراین شهرستان به خوبي فراهم شده است وبا تمهیدات اتخاذ شده  بافت تاريخي شهر امکان  توسعه  مجموعه هاي گردشگري را فراهم می کند.   به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت "ولی غیاثی" گفت: ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از درخواست هاي بهره برداری با موضوعات مرتبط با امر  گردشگری  از  اماكن تاریخی یا اماکن همجوار با آثار تاریخی  استقبال مي كند. وي خاطرنشان كرد: صاحبان اماكن تاريخي و يا اماكني كه در حریم  آثار تاريخي واقع شده و از شرايط متناسب  برخوردارند، مي توانند درخواست هاي خود را براي بهره برداری از اين اماكن در موضوعات گردشگری مانند هتل ها و يا سفره خانه هاي سنتي به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان ارائه كنند. غیاثی تغيير كاربري اماكن تاريخي را يكي از موارد مهم زمينه ساز جذب گردشگر عنوان كرد و گفت: مرمت و آماده سازي براي واگذاري به بخش خصوصي بناهاي تاريخي مي تواندموجب احیا وزندگی بخشی مجدد به این آثار شود. سرپرست نمایندگی ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان تصريح كرد: بناهای تاریخی شهرستان تفت داراي ظرفيت‌هاي فرهنگي و تاريخي فراواني براي جذب گردشگر هستند كه با تعريف يك كاربري جديد و مقبول مي توان ضمن معرفي خوب آنها به گردشگران به ارائه خدمات كامل تري نيز از اين طريق پرداخت. غیاثی يادآور شد: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان یزد این موضوع را محملی براي تشويق سرمايه گذاران  برای احیا و بهره برداری ظرفیت مستتر در بافت تاریخی شهر ها ی استان به ویژه شهرستان تفت می داند

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت اظهار داشت: زمينه بهره برداری از  اماكن تاريخي و فرهنگی  با موضوعات گردشگري دراین شهرستان به خوبي فراهم شده است وبا تمهیدات اتخاذ شده  بافت تاريخي شهر امکان  توسعه  مجموعه هاي گردشگري را فراهم می کند.

آدرس کوتاه :