پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی


پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی اعلام شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره امور مالياتي شهرستان تفت، رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان تفت از مودیان مالیاتی شهرستان كه داراي شغل بوده و همچنين دارندگان وسائط نقليه عمومي(خودرو كار) خواست تا پایان تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1390 اقدام نمایند.

"محمدرضا مجاهدیان" با اشاره به اینکه مهلت در نظر گرفته شده تمدید نخواهد شد از مؤديان مالياتي خواست در مهلت مقرر قانوني با مراجعه به اداره امور مالياتي شهرستان  نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي اقدام نمايند.
وی هدف از ارائه اظهار نامه را منتفع شدن از 58 میلیون و 200 هزار ریال معافیت مالیاتی با توجه به ماده 101‌قانون مالياتهاي مستقيم عنوان نمود.
رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان تفت هم چنین عدم ارائه اظهار نامه مالياتي در مهلت مقرر قانوني(حداكثر تا 31/04/1391) را به منزله:محروميت از معافيت مالياتي پايه به ميزان اشاره شده، تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس، تعلق جريمه معادل 40 %ماليات براي مشاغل موضوع بندهاي(الف و ب)ماده 95 ق.م.م ،تعلق جريمه اي معادل 10% ماليات براي مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م ،تعلق جريمه دير كرد پرداخت ماليات به ازاء هر ماه 5/2‌درصد و عدم بهره مندي از تسهيلات بخشودگي جرائم  بیان نمود.
لازم به ذکر است مودیان مالیاتی می توانند برای تكميل اظهارنامه الكترونيكي خود به سايت اينترنتیWWW.TAX.GOV.IR1  مراجعه نمایند.
 
آدرس کوتاه :