معاون امور توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی (ره):

پرداخت حق بیمه مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)


به گزارش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان تفت،اشتغال و خود کفایی و ۳۰ نفر از زنان سرپرست خانوار پرداخت شد. "داود دانشمند" بیان نمود این مبلغ جهت حق بیمه درمان و بازنشستگی مددجویان و بابت سه ماهه اول سال ۹۱ می باشد که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریزگردیده است.
معاون امور توانمند سازی کمیته امداد امام خمینی (ره):

به گزارش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان تفت،اشتغال و خود کفایی و ۳۰ نفر از زنان سرپرست خانوار پرداخت شد. "داود دانشمند" بیان نمود این مبلغ جهت حق بیمه درمان و بازنشستگی مددجویان و بابت سه ماهه اول سال ۹۱ می باشد که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریزگردیده است.

آدرس کوتاه :