چهار نفراز از بانوان تفتی به مسابقات فوتسال کشوری اعزام می گردند


چهارنفر از بانوان فوتبالیست تفتی برای حضور در مسابقات کشوری که به میزبانی استان یزد در آذرماه سال جاری برگزار خواهند شد انتخاب گردیدند

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت : چهارنفر از بانوان فوتبالیست تفتی برای حضور در مسابقات کشوری که به میزبانی استان یزد در آذرماه سال جاری برگزار خواهند شد انتخاب گردیدند .

مربی تیم شهرستان بیان نمود : در مسابقات فوتسال قهرمانی استان که در ماه جاری برگزار گردید و تیم شهرستان تفت توانست مقام سوم استان را کسب نماید و خانمها الهه محراب پور – مرضیه خوشحال زاده – سعیده زارع – الهه وکیلی .به مسابقات کشوری دعوت گردیدند .

نظریان بیان نمود : این مسابقات در ماه آینده و به میزبانی استان یزد می باشد که در حال بازیکنان در هفته سه روز برای تمرین به مرکز استان اعزام می گردند .    

آدرس کوتاه :