کاربیست و چهارمین دوره از مسابقات رقابت مهرو دومین جشنواره مهرپویان در تفت خاتمه یافت


بیست و چهارمین دوره از مسابقات استانی رقابت مهر و دومین جشنواره مهرپویان بطور همزمان در جمعیت هلال احمر برگزار و به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی هلال احمر تفت بیست و چهارمین دوره از مسابقات رقابت مهر و دومین جشنواره مهر پویان در بطور همزمان در این جمعیت برگزار شد.این مسابقات تیرماه هر سال درشعب جمعیت هلال احمر سراسر کشور بطور استانی برگزار میگردد که برگزیدگان به مسابقات کشور در مهر ماه همان سال دعوت میشوند.این مسابقات امسال نیزدر استان یزد برای نخستین بار باحضور 800 نفراز14 شعبه از شهرستانها به  میزبانی  تفت  یرگزارگردید که دراین میان رقابت کنندگان د ر دومرحله خواهران و برادران باهم به رقابت پرداختند.

این مسابقات نیز در دو دسته ی امدادی همچون حمل تخصصی مصدوم و توان افزایی ،اسکان اضطراری و گره زنی ،کمکهای اولیه وغریق نجات و غیرامدادی همچون سرود ،نشریه دیواری ،حفظ وقرائت قران ،زبان انگلیسی  انجام شد که برگزیدگان این مسابقات به دور کشور راه یافتند.

    

                                                                                                                          

                                     

آدرس کوتاه :