کسب رتبه های برتر در مسابقه قرآنی مدهامتان توسط کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان تفت


سه نفر از اعضای کانون های فرهنگی،هنری مساجد شهرستان در مسابقه قرآنی مدهامتان حائز رتبه های اول تا سوم استانی شدند.

   به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت سه نفر از اعضای کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان در مسابقه قرآنی مدهامتان حائز رتبه های اول تا سوم استانی شدند.
   دراین مسابقه که در روز جمعه 21 مهرماه هفته گذشته در دو رده سنی زیر 16 سال و بالاتراز 16 سال در شهرستان یزد برگزار شد آقای عباس حمیدآوی در رشته صحیح خوانی نماز در رده سنی زیر 16 سال موفق به کسب رتبه اول استانی شد. همچنین آقای مهدی احمدی و سجاد خشت زن در رشته ترتیل قرآن کریم در رده سنی بالای 16 سال به ترتیب رتبه های دوم و سوم استانی را کسب کردند.
آدرس کوتاه :