کلاس آموزشی عملی طبخ ماهی


آشنایی رابطین بهداشتی و پرسنل زن شبکه بهداشت و درمان تفت با طبخ ماهی

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان تفت،در راستای اجرای برنامه عملیاتی واحد تغذیه شبکه، کلاس اموزشی عملی طبخ ماهی جهت ترویج فرهنگ صحیح تغذیه با هماهنگی جهاد کشاورزی در محل آموزشگاه طبخ ماهی استان برگزار گردید. در این کلاس 40 نفر از رابطین بهداشتی شهرستان و پرسنل زن مرکز بهداشت شركت نموده بودند. پس از انجام طبخ ماهی سرکار خانم حاجی میرزاده کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان تفت د ر خصوص تغذیه ماه مبارک رمضان آموزشهای لازم را ارائه نمودند وبه سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
آدرس کوتاه :