فرماندار شهرستان تفت خبر داد:

کمک یک میلیارد و یکصد میلیون ریالی خیرین برای تهیه تبلت دانش‌آموزی


فرماندار شهرستان تفت گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته در راستای بهره مندی دانش آموزان کم بضاعت شهرستان تفت از آموزش های مجازی با استفاده از پتانسیل خیران چهل عدد تبلت دیگر به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "علیرضا نوکار" در جلسه هماهنگی تحویل کمک‌های خیری به آموزش‌وپرورش شهرستان تفت گفت: با توجه به مطالب مطرح‌شده در شورای آموزش‌وپرورش این شهرستان مبنی بر عدم دسترسی تعدادی از دانش آموزان مدارس شهرستان به آموزش مجازی به دلیل نداشتن موبایل و تبلت اقداماتی پیرامون رفع این مشکل اتخاذ شد.

فرماندار شهرستان تفت خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته در راستای بهره مندی دانش آموزان کم بضاعت شهرستان تفت از آموزش های مجازی با استفاده از پتانسیل خیران چهل عدد تبلت دیگر به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال تهیه و برای توزیع در اختیار مدیریت آموزش و پرورش قرار گرفت.

نوکار ادامه داد: شناسایی دانش آموزان نیازمند توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان صورت گرفته و این تبلت ها در اختیار دانش آموزان کم بضاعت قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است تاکنون هشتاد عدد تبلت با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و یکصد میلیون ریال با پیگیری های فرمانداری و با استفاده از پتانسیل خیران شهرستان تهیه و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گرفته است.آدرس کوتاه :