گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهنام محمدی و دیگر شهدای دانش آموز در منطقه نیر


درصبحگاه مدارس منطقه نیر یاد و خاطره شهید بهنام محمدی و دیگر شهدای دانش آموز گرامی داشته شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیربه مناسبت هفته بسیج دانش آموزی مراسم بزرگداشت شهید بهنام محمدی و دیگر شهدای دانش آموزدر تمامی مدارس انجام گرفت و در دبیرستان شهید حاجی حکیمی نیر به صورت نمادین با حضور سرهنگ ملک ثابت صورت پذیرفت

آدرس کوتاه :