گزارش تصويري از نمايشگاه پاييزه شهرستان تفت


نمايشگاه پاييزه شهرستان به مدت 6 روز توسط اداره تعاون روستايي شهرستان تفت برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :