گزارش تصويري برگزاري اولين نمايشگاه روابط عمومي در شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،اولين نمايشگاه روابط عمومي در سطح استان يزد در شهرستان تفت افتتاح شد.

آدرس کوتاه :