گزارش تصویری :

گزارش تصویری از بازدید بخشدار گاریزات و کهدوئیه از روستاهای کهدوئیه و دیزران

آدرس کوتاه :