گزارش تصویری از بازدید فرماندار از عملیات تخریب و ساخت سرویس های بهداشتی مجموعه امام (ره)

آدرس کوتاه :