گزارش تصویری از بازدید معاونین فرماندار از اداره بهزیستی و تامین اجتماعی


به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی معاونین فرماندار شهرستان تفت از اداره بهزیستی و تامین اجتماعی بازدید و با کارکنان این دو اداره دیدار کردند.آدرس کوتاه :