گزارش تصویری از بازدید نماینده مردم تفت و میبد و فرماندار شهرستان تفت از بنیاد مسکن و شبکه بهداشت و بیمارستان شهید بهشتی

آدرس کوتاه :