گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان تفت در بخش نیر


برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان تفت در بخش نیر برای برسی و حل مشکلات این بخشآدرس کوتاه :