گزارش تصویری بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرنیر


با حضور بخشدار وامام جمعه نیر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر نیر بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر،با حضور بخشدار وامام جمعه نیر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر نیر بازدید به عمل آمد.آدرس کوتاه :