گزارش تصویری بازدید بخشدار نیر از پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای بازوک سخوید


بخشدار نیر از پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای بازوک سخوید.بازدید نمود. لازم بذکر است متوالی پروژه مذکور بنیاد مسکن شهرستان تفت می باشد)(لازم بذکر است متوالی پروژه مذکور بنیاد مسکن شهرستان تفت می باشد.آدرس کوتاه :