گزارش تصویری بازدید فرماندار از پروژه بلوار آیت اله خامنه ای تفت


فرماندار به همراه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی خود از پروژه بلوار آیت اله خامنه ای تفت بازدید به عمل آورد و در جریان آخرین اقدامات عمرانی این پروژه قرار گرفت.آدرس کوتاه :