گزارش تصویری بازدید فرماندار تفت از تفرجگاههای تامهر و دره گاهان

گزارش تصویری بازدید فرماندار تفت از تفرجگاههای تامهر و دره گاهان