گزارش تصویری بازدید فرماندار و مدیرکل حوزه استاندار یزد ازموسسه نرگس نصرآباد تفت


فرماندار شهرستان تفت، مدیرکل حوزه استاندار ، مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد و جمعی از مسئولان از موسسه نرگس نصرآباد بخش مرکزی تفت بازدید به عمل آوردند.آدرس کوتاه :