گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی در بخش گاریزات و کهدوئیه


یادواره شهدای دانش آموزی منطقه نیر و گاریزات در محل هنرستان کارو دانش سیدالشهدا گاریزات برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات _ کهدوئیه یادواره شهدای دانش آموزی منطقه نیر و گاریزات در محل هنرستان کارو دانش سیدالشهدا گاریزات برگزار گردید.آدرس کوتاه :