گشت راهداري در ايام ارتحال امام خميني(ره)


گشت راهداري اداره راه وشهرسازي تفت به علت تردد جاده اي بالا و ترافيك نيمه سنگين راه هاي حوزه ي شهرستان در ايام ارتحال حضرت امام خميني(ره) به مدت ده روز نسبت به انجام گشت راهداري اقدام نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت،در ايام سالگرد ارتحال بنيان گذار انقلاب اسلامي ايران، امام خميني(ره)، به علت تردد جاده اي بالا و ترافيك نيمه سنگين راه هاي حوزه ي شهرستان تفت، گشت جاده اي به مدت ده روز صورت گرفت. در اين مدت تمام پرسنل اين اداره به صورت شبانه وزي به مسائل راه هاي شهرستان رسيدگي كردند.

آدرس کوتاه :