213 نفر در سال گذشته در آزمون صنايع ساختمان شركت كردند


مسئول آزمون مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت : در سال گذشته تعداد 213 نفر در ازمون صنايع ساختمان اين مركز شركت كردند .

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت،"فاتحي" در رابطه با عملكرد واحد آزمون مركز آموزش فني و حرفه اي تفت گفت : در سال 90 تعداد 213 نفر در آزمون صنايع ساختمان شركت نموده اند و تعداد 190 نفر از آنها كارت مهارت در يافت كرده اند .
آدرس کوتاه :