5 رأس اسب از شهرستان تفت به تهران اعزام گردیدند


5 رأس اسب از باشگاه سوار کاری شهرستان به مسابقات کورس تابستانه که در تهران برگزار می گردد اعزام گردیدند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان  تفت  :  5 رأس اسب از باشگاه سوار کاری شهید چمران به استان تهران جهت حضور در مسابقات سوار کاری کورس تابستانه اعزام گردیدند ،  این مسابقات به مدت هشت هفته بصورت متوالی هر جمعه برگزار خواهد شد شروع مسابقات از 3/6/91 و پایان 21/7/91 می باشد که تنها در دور اول فرات جاوید توانست مقام پنجم را به خود اختصاص دهد .

اسب های شرکت کننده از شهرستان در این دوره از مسابقات به نامهای فرات جاوید به مالکیت احسان جاوید – فراز رحمت به مالکیت علیرضا بهنام – فراز تفت به مالکیت میرزا فلاح – کسری به مالکیت سعید نامه و شکرانه ب مالکیت احسان خانی می باشد .

آدرس کوتاه :