70 هزار نفر ساعت آموزش مهارت ارائه شد


در سه ماه اول سال جاري نزديك به 70 هزار نفر- ساعت آموزش مهارت به كارآموزان در مرکزفنی و حرفه اي و علمي كاربردي امام خمینی (ره)شهرستان تفت ارائه شد .

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت، رئيس اين مركز با اعلام اين خبر گفت :
درراستاي اشتغال زایی و ارتقاء سطح فنی وعلمی و پرکردن اوقات فراغت جوانان درسال1391 در بخش شهري و
روستایی و آموزشگاه هاي آزاد37 دوره به تفکیک محلهاي ذیل برگزار نموده است:
1) مرکزثابت و سیارشهري
2) آموزشهاي روستایی
3) آموزشگاه هاي آزاد
مرکزثابت:
آموزشهاي مرکزثابت و سیارشهري دراين مدت شامل18 دوره بوده که شامل رشته هاي برق صنعتی درجه 2 ،
اتوکد، كارورplc ، لوله کشی گاز،کاربر رايانه، برق ساختمان درجه1 و2 ،تعمیرکولرآبی،کاربرنرم افزاراداري،جوشکاري E3 ، پرورش قارچ ، پرورش زنبور عسل ، كارور GPS ، برق خودرو میباشد
درمجموع برگزاري کلاسها دراین مدت283 نفر كه تعداد 161 نفر برادران و تعداد 122 نفر خواهران بوده اندو38500 نفرساعت درمرکزثابت آموزش دیده اند
 
 مرکزروستایی:
آموزش هاي روستایی دراین مرکزبا7 دوره شامل رشته هاي کاربررایانه
مانتودوزي،روبان دوزي و پارچه سازتزئینی درروستاهاي نیر،علی آباد،بخ
وگاریز،نصرآباد برگزارشده است.
شایان ذکراست درمجموع این دوره ها98 نفر كه تعداد 98 نفر خواهران  بوده اند  و7000 نفرساعت آموزش دیده اند  .
 آموزشگاه هاي آزاد:
 درحال حاضرتعداد13 آموزشگاه آزاد در شهرستان تفت مجوز فعالیت تحت نظارت این مرکز را دارا میباشند که در12 دوره در رشته هاي مذکور در جدول ذیل اقدام به برگزاري کلاس مینمایند. درسال جاري بیش از108 نفر كه تعداد 79 نفر خواهران و تعداد 29 نفر برادران بوده اند و23391
نفرساعت کارآموز در دوره هاي این آموزشگاه ها شرکت کرده و آموزش دیده اند .
 
 
 
آدرس کوتاه :