به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان در احکامی رئیس و اعضای هیئت بازرسی انتخابات شهرستان تفت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.

"سید مسعود عظیمی"، در این احکام با استناد به تبصره 9 ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، "ناصر دهقانی تفتی" را به‌عنوان رئیس هیئت بازرسی، "ناصر محمدی" به سمت عضو و دبیر هیئت و "محمدحسین فلاح نژاد تفتی" نیز به‌عنوان عضو هیئت بازرسی منصوب کرد.

گفتنی است "ناصر دهقانی تفتی" نیز در احکامی جداگانه "ابوالحسن فلاح مدواری" را به‌عنوان مسئول دبیرخانه و "صدیقه میر دهقان تفتی" و "امید دهقان‌زاده" را به‌عنوان کارشناسان دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان تفت معرفی کرد.