برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت

جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، دبیر شورای ترافیک استان و سایر اعضای شورای ترافیک به‌منظور بررسی طرح‌های ترافیکی نقاط شهری و روستایی شهرستان و بررسی نامه‌ها و درخواست‌های مردمی رسیده به این شورا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ جلسه شورای ترافیک این شهرستان به ریاست "محمد دهشیری"فرماندار و با حضور "ناصر دهقانی تفتی"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، "محمد منتظر" دبیر شورای ترافیک استان و سایر اعضای شورای ترافیک به‌منظور بررسی طرح‌های ترافیکی نقاط شهری و روستایی شهرستان و بررسی نامه‌ها و درخواست‌های مردمی رسیده به این شورا برگزار شد.

در این جلسه از شورای ترافیک شهرستان تفت طرح های ترافیکی خیابان طریق الرضا در شهر تفت و  فاز دوم میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر بخ مورد بررسی قرار گرفت.