برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت

جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت به ریاست سرپرست فرمانداری  و با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، بخشداران مرکزی و نیر و سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت به ریاست "علی دهقان نیری"سرپرست فرمانداری تفت و با حضور "علی احمدیان"معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، "مصطفی صادقیان" و "ابوالفضل دهقان طزرجانی"بخشداران مرکزی و گاریزات و سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

اتخاذ تمهیدات ترافیکی در راستای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در شهر تفت اولین دستور کار این نشست بود که سرپرست فرمانداری شهرستان تفت خواستار برنامه ریزی برای افزایش ایمنی مسیرهای عبوری دانش آموزان و دانشجویان شد.

بررسی درخواست های رسیده به دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان تفت مستقر در فرمانداری این شهرستان دیگر دستور کار این جلسه بود.

بررسی میزان پیشرفت مصوبات جلسات قبلی شورای ترافیک و تاکید سرپرست فرمانداری شهرستان تفت بر اولویت بندی مصوبات و اجرای آن در بازه زمانی پانزده روزه دیگر موضوعی مطرح شده در این جلسه بود.

بررسی طرح های ترافیکی دستور کار پایانی جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت بود که اعضای این شورا به بیان دیدگاه و پیشنهاد های خود پیرامون طرح های ارائه شده در جلسه پرداختند.