برگزاری جلسه هماهنگی برای توسعه خدمات بانک قرض الحسنه رسالت در شهرستان تفت

در نشست سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان یزد که معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و کارشناسان بانک رسالت نیز حضور داشتند ؛ هماهنگی لازم برای افزایش خدمات دهی بانک قرض الحسنه رسالت در شهرستان تفت صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، در نشست "علی دهقان نیری"سرپرست فرمانداری شهرستان تفت با "محسن دره زرشکی"دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان یزد که "علی احمدیان"معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و کارشناسان بانک رسالت نیز حضور داشتند ؛ هماهنگی لازم برای افزایش خدمات دهی بانک قرض الحسنه رسالت در شهرستان تفت صورت گرفت.

راه اندازی شعبه الکترونیکی بانکداری نوین بانک رسالت در شهرستان تفت و هماهنگی به منظور جذب حامیان اقتصادی در مناطق شهری و روستایی شهرستان در راستای تخصیص تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه مشاغل در شهرستان تفت از موضوعات دیگر این نشست بود.