به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، متن آگهی ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دومين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تفت و میبد بدین شرح می باشد:

در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 21 آئين نامه اجرايي آن، بدين وسيله به اطلاع اهالي محترم حوزه انتخابيه تفت و ميبد. ميرساند كه ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دومين مياندوره اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه انتخابيه از تاريخ29/6/93 تا 4/7/93جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد . لذا داوطلبان مي توانند به منظور اعلام داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك ذيل به اين فرمانداري يا ستاد انتخابات كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام نمايند.

1- اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن.

2- اصل شناسنامه عكسدار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن .

3- عكس جديد 4 × 3 ده قطعه (ترجيحا با زمينه روشن) .

4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد .

5- اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي .

6- اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي .

به استناد ماده 28  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .

4- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .

6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي .

7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .

تبصره  ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود .

بر اساس قانون تفسير ماده (28) كه در تاريخ 12/5/1390 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل تحصيلي در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9  قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند . در غير اينصورت نامزدي آنان كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند .

همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و عدول از انصراف هم پذيرفته نيست.