در جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت؛

بررسی طرح ترافیکی ورودی روستای قلندری سخوید

جلسه شورای ترافیک شهرستان تفت با ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای شورای ترافیک شهرستان به‌منظور بررسی طرح‌ ترافیکی ورودی روستای قلندری سخوید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ جلسه شورای ترافیک این شهرستان با ریاست "علیرضا نوکار" فرماندار و با حضور "ناصر دهقانی تفتی"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضای شورای ترافیک شهرستان به‌منظور بررسی طرح‌ ترافیکی ورودی روستای قلندری سخوید برگزار شد.

در این نشست مشاور به ارائه این طرح ترافیکی پرداخت و اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود در این زمینه پرداختند و مقرر شد این طرح بعد از اصلاح جزئی؛ اجرایی شود.