دیدار اعضای شورای اسلامی بخش نیر با سرپرست فرمانداری شهرستان تفت

اعضای شورای اسلامی بخش نیر با حضور در فرمانداری شهرستان تفت با سرپرست جدید این فرمانداری دیدار و به بیان مسائل و مشکلات موجود در دهستان‌های مختلف این بخش پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ اعضای شورای اسلامی بخش نیر با حضور در فرمانداری شهرستان تفت با "محمد دهشیری"سرپرست جدید این فرمانداری دیدار و به بیان مسائل و مشکلات موجود در دهستان‌های مختلف این بخش پرداختند.

"محمد دهشیری" سرپرست فرمانداری تفت در این دیدار خاطرنشان کرد: احصاء مسائل و مشکلات موجود در مناطق و اولویت‌بندی آنان در دستور کار است تا تخصیص منابع اعتباری بر اساس اولویت پروژه‌ها صورت گیرد.

وی به نقش اعضای شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اشاره و افزود: در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات شهرستان از نقطه نظرات اعضای شوراهای اسلامی مناطق شهری و روستایی استفاده خواهد شد و امیدواریم با همراهی و حمایت اعضای شوراهای اسلامی برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان به‌خوبی در مناطق مختلف اجرایی شود.