به گزارش ستاد سرشماری کشاوری در شهرستان تفت، "محمود زارع" در نشست صمیمانه با برخی از اعضای ستاد برگزاری سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد گفت: با توجه به ابلاغ فرمان رییس جمهور برای اجرای سرشماری عمومی کشاورزی 93، لازم است همه دستگاهها خود را برای برگزاری مطلوب این سرشماری آماده کنند.

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی مکلفند همه امکانات لازم و تجهیزات مورد نیاز در طول سرشماری را برای اجرای مطلوب این طرح عظیم در اختیار قرار دهند.

فرماندار تفت با اشاره به ضرورت و اهمیت اجرای سرشماری عمومی کشاورزی اظهار داشت: سرشماری عمومی کشاورزی منبعی بسیار مهم در زمینه تهیه داده های ساختاری و پایه ای بخش کشاورزی و به تبع آن تدوین سیاستهای کلان در این حوزه است .

زارع با بیان این که بهره برداران حوزه های مختلف کشاورزی باید با کارشناسان آمار همکاری لازم را داشته باشند ادامه داد: اطلاعات جمع آوری شده در این سرشماری بازتاب بسیار مثبت برای حوزه کشاورزی در زمینه های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

وی به نوآوری سرشماری دراین دوره اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار اجرای سرشماری کشاورزی با استفاده از رایانه قابل حمل (تبلت) و بدون استفاده از کاغذ انجام می شود.

در ادامه، نیازها و موارد مورد درخواست ستاد سرشماری عمومی کشاورزی تفت مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.