فرماندار تفت از ارائه فرصت برای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که موفق به اخذ گواهی نامه عدم سوء پیشینه نشده اند، خبر داد.

به گزارش ستاد انتخابات شهرستان تفت، "محمود زارع رشکوییه" با اعلام این خبر گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده میان وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر شده است در مورد داوطلبانی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که به هر دلیل در زمان ثبت نام موفق به اخذ گواهی سوء پیشینه نشده باشند با تنظیم فرم مذکور بطور موقت ثبت نام پبه عمل آید.

فرماندار تفت ادامه داد: این داوطلبان مکلف هستند برای تکمیل فراآیند ثبت نام خود قبل از پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات اجرایی گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارئه نمایند.

وی با بیان این که همزمان با سراسر کشور از امروز 30 اسفندماه فرایند ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان تفت در فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه نیز آغاز شده است اظهار داشت: بر اساس اعلام وزارت کشور از امروز 30 اسفندماه سال 95 تا 6 فروردین ماه سال 96 به مدت هفت روز از داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور در محل فرمانداری ها و بخشداری ها ثبت نام به عمل خواهد آمد.

یادآور می شود ستاد انتخابات شهرستان تفت واقع در فرمانداری این شهرستان نیز همگام با سایر ستادها در سراسر کشور در تاریخ فوق، آماده نامنویسی از متقاضیان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.