فرماندار تفت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان با اشاره به ضرورت تمرکز همه دستگاهها و نهادها بر تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی، خواستار حمایت همه جانبه برای کمک به رشد و شکوفایی تولید داخلی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمود زارع رشکوییه" در این نشست که با حضور اعضاء در محل فرمانداری تفت برگزار شد با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اساسی و سیاست کلی است که همه حوزه ها از جمله عرصه فرهنگ سازی باید خود را برای تحقق این مهم مهیا سازند.

فرماندار تفت با اشاره بر اهمیت هماهنگی و تعامل میان دستگاهها برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی نیاز حقیقی امروز کشور است و می تواند کشور را به سمت خودکفایی ملی سوق دهد.

زارع شکوفایی تولید داخلی را لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و ادامه داد: تولید و اشتغال دو بال اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است و می تواند تحقق این سیاست کلی را در جامعه تسریع نماید.

وی با اشاره به این که کشاورزی یکی از مهم ترین حوزه های توسعه شهرستان است گفت: لازم است پروژه های تعریف شده در حوزه کشاورزی در بخش اقتصادمقاومتی به نحو مطلوبی پیگیری شود. زارع با قدردانی از خدمات دست اندرکاران حوزه کشاورزی در شهرستان گفت: تلاش برای استفاده بهینه از آب موجود از طریق توسعه شبکه آبیاری های نوین و تغییر الگوی کشت به سمت کشت های کم آبخواه از مهم ترین راهکارها در این رابطه است که خوشبختانه اقدامات بسیار خوب و چشمگیری در این رابطه صورت پذیرفته است.

فرماندار تفت یکی دیگر از زمینه ها برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را حوزه های صنعتی در شهرستان ارزیابی و بر توجه به این مسئله تاکید کرد.     

در ادامه این نشست اعضاء به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.