به گزارش ستاد سرشماری عمومی کشاورزی تفت، مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری یزد نیز در این نشست با بیان این که تفت بیشترین تعداد مامور و کارشناس فنی را در بحث سرشماری کشاورزی به خود اختصاص داده است ادامه داد: 18 مامور و 3 کارشناس فنی در روند سرشماری کشاورزی شهرستان تفت حضور دارند.

"حمید فخرالدین" با بیان این که 361 آبادی دارای سکنه در شهرستان تفت موجود است گفت: خوشبختانه ماموران آمار در شهرستان تفت، مامورانی بومی، تحصیل کردگان رشته های مرتبط با کشاورزی و یا افرادی باتجربه هستند لذا در بحث نیروی انسانی طرح سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان مشکلی نداریم. وی همچنین خواستار توجه ویژه به موضوع ماموران ذخیره در این سرشماری شد.

وی تاکید کرد: اگرچه پراکندگی روستایی، کار در حوزه سرشماری کشاورزی در شهرستان تفت را نسبت به سایر مناطق استان سنگین تر می کند اما با توجه به آمادگی ایجاد شده در ستاد شهرستان، مشکلی برای برگزاری سرشماری کشاورزی در شهرستان وجود ندارد.