نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار تفت در یک روز کاری و در محل فرمانداری در نشست های جداگانه با حضور مدیران کل استان یزد در حوزه های کشاورزی، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخشداران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بررسی مهم ترین مسائل و مشکلات شهرستان تفت در حوزه های کشاورزی، راه و میراث فرهنگی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

عکاس: پیمان پورمساحیان