همزمان با سراسر کشور از امروز 30 اسفندماه فرایند ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان تفت در فرمانداری این شهرستان و بخشداری های تابعه آغاز شد.

به گزارش ستاد انتخابات شهرستان تفت، بر اساس اعلام وزارت کشور از امروز 30 اسفندماه سال 95 تا 6 فروردین ماه سال 96 به مدت هفت روز از داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور در محل فرمانداری ها و بخشداری ها ثبت نام به عمل خواهد آمد.

ستاد انتخابات شهرستان تفت واقع در فرمانداری این شهرستان نیز همگام با سایر ستادها در سراسر کشور در تاریخ فوق، آماده نامنویسی از متقاضیان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.