در جلسه شورای مسکن تفت؛

پیگیری روند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن

جلسه شورای مسکن شهرستان تفت به ریاست فرماندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛ در چهارمین هفته متوالی جلسه شورای مسکن این شهرستان به ریاست "علیرضا نوکار"فرماندار و با حضور "ناصر دهقانی تفتی"معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضا در فرمانداری تفت برگزار شد.

اقدامات صورت گرفته در راستای تهیه سند 160 واحد مسکن ملی در شهر تفت و 20 واحد نیر در راستای فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان دستور کار اول جلسه شورای مسکن شهرستان تفت بود که رئیس اداره راه و شهرسازی تفت گزارشی از آن ارائه داد.

ارائه گزارش از پیشرفت فیزیکی پروژه 160 واحدی مسکن اقدام ملی توسط رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و موانع پیش روی اجرای پروژه دستور کار بعدی شورای مسکن شهرستان تفت بود که تصمیماتی در راستای سرعت بخشیدن به این پروژه اتخاذ شد.

گزارش دستگاه‌های خدمات رسان در راستای تأمین زیرساخت‌های پروژه اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن نیز در این جلسه از شورای مسکن شهرستان تفت صورت گرفت.

بررسی مصوبات جلسه قبلی شورای مسکن شهرستان در راستای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های شهرستان در اجرای مصوبات؛ نیز دستور کار پایانی جلسه شورای مسکن شهرستان تفت بود.